Avain ammattiin

Avain ammattiin

Koulutus on maahanmuuttajille, joiden tarvitsee parantaa suomen kielen taitoaan ja jotka tarvitsevat ohjausta tai tukea työelämäpolkunsa ja/tai jatko-opintojensa suunnitteluun sekä toteuttamiseen. Linja on maksuton kotoutumiskoulutuksena.

Opiskelujen perustavoitteena on opiskelijoiden urapolkujen vahvistaminen ja kiinnittyminen työelämään. Tavoitteeseen pyritään vahvistamalla opiskelijoiden suomen kielen osaamista, työnhaku-ja opiskeluvalmiuksia, elämänhallintataitoa sekä ammatillista kielitaitoa. Koulutus koostuu ryhmäopetuksesta ja henkilökohtaisesta ohjauksesta. Kaikki opiskelevat suomen kieltä kielitaitotasoittain ja käytännössä opiskelijat hajautetaan vähintään kahteen eri kielitaitotasoryhmään. Opinnoissa laaditaan opiskelijoille henkilökohtainen ja konkreettinen jatkosuunnitelma.

Opintoihin sisältyy opiskelijan kiinnostumiskohteen ja kielitaitotason huomioon ottaen tutustumiskäyntejä työpaikoille, oppilaitoksiin, työkokeilu mahdollisuus sekä opiskelijoiden vahvuusalueiden kartoittamista.

Lisätiedot: Anna Mikkola, 044 782 3154, anna.mikkola@pto.fi, info@pto.fi


Lataa esite