Pohjantähti-opisto
Valtakatu 1
94100 Kemi
 

Etusivulle

Ajankohtaista

Opisto

Linjaesittelyt

Lyhytkurssit

Henkilökunta

Johtokunta

Tule opiskelemaan!

Yhteystiedot ja sijainti

Yhteistyökumppanit

Avain ammattiin – koulutus

Käyntiosoite Kemissä: Pohjantähti-opisto, Valtakatu 1, 94100 Kemi

Kesto: syyslukukausi 5.8.–20.12.2019, syysloma vko 42.

Kesto: kevätlukukausi 7.1.–29.5.2020, talviloma vko 10.

Kohderyhmät:

- Maahanmuuttajat, jotka haluavat opiskella suomen kieltä, tarvitsevat ohjausta/tukea työllistymiseen tai jatko-opintojen suunnitteluun, sekä kotoutumiseen. Kotoutumisvaiheessa oleville maahanmuuttajille koulutus on maksuton.

- Peruskoulun päättäneet nuoret, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta opintojen ja tulevaisuutensa suunnitteluun.

- Henkilöt, jotka haluavat ohjausta urasuunnitteluun ja työnhakuun.

Perustavoitteet

Opiskelijoita ohjataan, motivoidaan ja autetaan löytämään kullekin soveltuva väylä ammatilliseen koulutukseen ja työelämään. Tavoitteeseen pyritään vahvistamalla suomen kielen osaamista, ammattisanastoja, työnhaku-ja opiskelutaitoja ja elämänhallinnan perustaitoja, sekä laaditaan henkilökohtainen ja konkreettinen jatkosuunnitelma.

Opintolinjaan liittyvät opinnot

Koulutus koostuu ryhmäopetuksesta ja henkilökohtaisesta ohjauksesta. Opintoihin sisältyy tutustumiskäyntejä työpaikoille ja koulutuskokeiluja oppilaitoksiin, työkokeiluita sekä omien vahvuusalueiden kartoittamista. Opiskelija laatii opettajan ja tarvittaessa verkostonsa tukemana henkilökohtaisen opiskelu-suunnitelman (HOPS).

Opinnoissa painotetaan suomen kieltä, matematiikkaa, työnhakutaitoja sekä tietoyhteiskuntataitoja. Ammattiopistoissa aineista käytetään nimitystä ammattitaitoa täydentävät yhteiset tutkinnon osat (YTO-aineet).

Opintojen laajuus on 37 opintoviikkoa. Suoritetut YTO-aineet voidaan hyväksilukea ammattiopistoissa. YHTEISHAUSSA LINJASTA SAA 6 LISÄPISTETTÄ.

Kustannukset:

Kotoutumisajalla oleville maahanmuuttajille maksuton. Vuotuisia opintomaksuja ja opintoseteleitä voi tiedustella suoraan oppilaitoksesta. Kustannuksia tulee mm. opiskelusta, ruokailusta, opiskelumateriaaleista ja koulumatkoista.

Haku:

Hakemukset aloittavaan ryhmään pyydetään 9.8.2019 mennessä. Muutoin linjalle on lukuvuoden aikana jatkuva haku. Hakemukset suoraan Pohjantähti-opistolle, Valtakatu 1, 94100 Kemi. Peruskoulun päättötodistus ja muut valintaa tukevat todistuskopiot tulee liittää hakemukseen. Tiedustelut puhelimitse 044 577 0768 tai 040 0358 761, sähköpostilla opisto@pto.fi.

Opiskelijalla on mahdollisuus hakea Kelan opintotukea ja asumislisää. Omaehtoisen koulutuksen tukea TE-toimistosta.

Lataa Hakukaavake tästä! (pdf)