Oppia, elämyksiä ja kokemuksia


Tietoa meistä

Pohjantähti-opisto on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton vapaan sivistystyön kansanopisto ja sen kaikkia toiminnanaloja ohjaa oppimisen ja osaamisen edistäminen.    Opetusta tarjotaan sekä linja- että kurssimuotoisesti. Opetuskielenä on suomi.

Pohjantähti-opiston tavoite on kehittää erityisryhmien ja tukea tarvitsevien opiskelijoiden elämänhallintataitoja, työelämä- ja opiskeluvalmiuksia, yhteiskuntatietoa ja – taitoja sekä suomen kielen osaamista. Opisto järjestää koulutusta henkilöille, jotka tarvitsevat tukea opinnoissaan ja urapolullaan. Tavoitteena on vahvistaa opiskelijan itsetuntoa ja kehittää sopeutumista vaadittavia yhteisöjä ja muuttuvaa yhteiskuntaa varten. Pohjantähti-opiston koulutuksissa opiskelijat saavat tarvittavaa henkilökohtaista tukea. Opistossa myös toteutetaan ja hallinnoidaan erilaisia kehittämisprojekteja.
Niemi Niemelän tila

Opiston lyhyt historia.

Pohjantähti-opisto on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton vapaan sivistystyön kansanopisto ja sen kaikkia toiminnanaloja ohjaa oppimisen ja osaamisen edistäminen. Pohjantähti-opisto perustettiin vuonna 1998 antamaan Eurooppa-koulutusta ja kansainvälisyyskasvatusta. Vuonna 2007 opisto sai toimiluvan toteuttaa kansanopisto opetusta linjamuotoisena koulutuksena ja lyhytkursseina. Opistoa ylläpitää Pohjantähti-opiston kannatusyhdistys ry. Pohjantähti-opiston tavoite on kehittää erityisryhmien ja tukea tarvitsevien opiskelijoiden elämänhallintataitoja, työelämä- ja opiskeluvalmiuksia, yleissivistävien tietojen- ja taitojen ylläpitämistä ja vahvistamista sekä suomen kielen osaamista. Opistossa myös toteutetaan ja hallinnoidaan erilaisia kehittämisprojekteja. Pohjantähti-opisto tarjoaa tukea, ohjausta ja vahvistusta sekä elämyksiä ja kokemuksia.
Niemi Niemelän tila

Pohjantähti-opiston kannatusyhdistys ry

Pohjantähti-opiston hallitus


Puheenjohtaja, VTT Paavo Väyrynen
Jäsen, rehtori Veikko Kumpumäki
Jäsen, LT Reeta Willig
Jäsen, johtaja Seija Suopajärvi
Jäsen, YTT Vilho Harle
Jäsen YTM Ossi Martikainen
Jäsen, FT Matti Lackman


Pohjantähti-opiston johtokunta


Sosiaalitoimen johtaja, Soile Vakkala
Nuorisotyö Vapaa-aika sihteeri, Sanna Jussila
Kasvatustieteen tohtori, Marja-Liisa Vaara
Rehtori, Heli Veijola
Niemi Niemelän tila