Pohjantähti-opisto
Valtakatu 1
94100 Kemi
 

Etusivulle

Ajankohtaista

Opisto

Linjaesittelyt

Lyhytkurssit

Henkilökunta

Johtokunta

Tule opiskelemaan!

Yhteystiedot ja sijainti

Yhteistyökumppanit

Sosiaalialan -linja

Kesto: syyslukukausi 5.8.–20.12.2019

Kesto: kevätlukukausi 7.1.–29.5.2020

Linja aloitetaan, kun ryhmässä on vähintään 15 opiskelijaa. Koulutus järjestetään monimuoto-opetuksena. Kontaktiopetusta on iltapäivisin ja viikonloppuisin 5 h/pv noin 2 pv/vko, ja osa opinnoista suoritetaan ohjatusti verkossa.

Kohderyhmä

Sosiaalialasta kiinnostuneille, jotka suunnittelevat sosionomiopintoja tai alan työtehtäviin hakeutumista. Soveltuu myös alanvaihtajille ja henkilöille, jotka haluavat kehittää omia työllistymisvalmiuksiaan sosiaalialalle.

Tavoitteet

Sosionomiopintojen kokonaisuus, jonka antaa alan perusvalmiuksia eri osa-alueilta. Korkeakouluopintoihin hakeutuvat saavat linjalta jatko-opintoihin hyväksyttäviä sosionomikoulutuksen opintosuorituksia ja käytännön kokemusta alan työtehtävistä.

Sisältö

Sosiaalialan opinnot ao. suunnitelman mukaisesti. Vaihtoehtoisesti voit opiskella sosiaalialan perustaitoja työpainotteisesti esim. vammaisten, NEET-nuorten, vanhusten ohjaus- ja avustajatehtävissä ja yleisesti sosiaalialalla henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Linjalla opiskellaan Lapin AMK:n sosionomikoulutuksen ensimmäisen vuoden opintoja avoimina ammattikorkeakouluopintoina.

Opintokokonaisuudet: Oppiminen Lapin ammattikorkeakoulussa 5op, Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen 5op, Suomen kieli ja viestintä: tieteellinen kirjoittaminen ja puheviestintä 5op, Yhteiskuntatieteellinen osaaminen sosiaalialalla 5op, Käyttäytymistieteellinen osaaminen sosiaalialalla 5op, Taidelähtöisiä työtapoja sosiaalialalla 5op, Ammatillinen osaaminen sosiaalialan asiakastyössä 15op.

Koulutuksen 60op:n suorittaminen mahdollistaa hakeutumisen Lapin AMK:n sosionomikoulutukseen avoimen väylä -haun kautta.

Kustannukset:

Lukukausimaksut 300€ syksy ja 300€ kevät, joka sisältää opetuksen ja ohjauksen. Lukukausimaksu laskutetaan koko koulutusajalta. Lisäksi tulee Lapin AMK:n avoimen vuosittain vahvistettava rekisteröintimaksu. Kustannuksia tulee myös ruokailusta, opiskelumateriaaleista, koulumatkoista ja asumisesta.

Opiskelijalla on mahdollisuus hakea Kelan opintotukea ja yleistä asumistukea. Omaehtoisen koulutuksen tukea voi hakea TE-toimistosta. Kotoutumisajalla oleva maahanmuuttaja voi opiskella linjalla ilman lukukausimaksua.

Haku:

Opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Suoritettuja kursseja voidaan hyväksilukea jatko-opinnoissa, oppilaitosten käytäntöjen mukaisesti. YHTEISHAUSSA LINJASTA SAA 6 LISÄPISTETTÄ.

Koulutukseen haetaan 26.7.2019 mennessä hakulomakkeella, suoraan oppilaitokseen. Lukion tai peruskoulun todistus ja muut valintaa tukevat todistuskopiot tai CV liitteeksi. Maahanmuuttajalla todistus kielitaidon tasosta. Valinnasta ja opiskelupaikan saamisesta ilmoitetaan suoraan hakijalle. Hakulomake alla olevasta linkistä.

Tarkempia tietoja voit kysyä puhelimitse 044 3505 123 tai sähköpostilla kurssit@pto.fi.

Lataa Hakukaavake tästä! (pdf)