Pohjantähti-opisto
Valtakatu 1
94100 Kemi
 

Etusivulle

Ajankohtaista

Opisto

Linjaesittelyt

Lyhytkurssit

Henkilökunta

Johtokunta

Tule opiskelemaan!

Yhteystiedot ja sijainti

Yhteistyökumppanit

Yhteistyöllä tuettuun kotoutumiseen -hanke

1.8.2017-31.7.2019

Hankkeen tavoitteet

Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kotoutumisen tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Luodaan Kemiläinen/ Merilappilainen toimintamalli, jossa hyödynnetään järjestöjen ja vapaan sivistystyön luomia mahdollisuuksia kotouttamisessa. Maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita pyritään ohjaamaan mukaan jo olemassa oleviin harrasteryhmiin sekä vapaan sivistystyön järjestämille kursseille. Tavoitteena, että maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat ja kantaväestö osallistuvat yhdessä toimintaan, joka samalla luo turvallisen kotoutumisympäristön.

Hankkeen kohderyhmät

Maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat, kansainväliset opiskelijat, yhdistysten sekä järjestöjen toimijat.

Hankkeen toiminta

Maahanmuuttajan tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut. Pyritään luomaan maahanmuuttajille suunnattu opas alueen työllisyys, koulutus- ja harrastusmahdollisuuksista.

Tarjotaan ohjausta ja koulutusta järjestöjen toimijoille, jotka toimivat maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden parissa. Yhteistyö järjestöjen, oppilaitosten sekä vapaan sivistystoimen toimijoiden kanssa.

Hanke tarjoaa myös oivallisen mahdollisuuden opinnäytetöiden tai harjoitteluiden suorittamiseen esim. korkeakouluopiskelijoille.

Yhteystiedot

Pohjantähti-opisto

Mika Lähdekorpi, puh. 040 4624 724 tai mika.lahdekorpi(at)pto.fi

Pauli Karihtala, puh. 040 0358 761 tai pauli.karihtala(at)pto.fi

Hankkeen rahoittajat:

Tähän hankkeeeseen olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.