Pohjantähti-opisto
Valtakatu 1
94100 Kemi
 

Etusivulle

Ajankohtaista

Opisto

Linjaesittelyt

Lyhytkurssit

Henkilökunta

Johtokunta

Tule opiskelemaan!

Yhteystiedot ja sijainti

Yhteistyökumppanit

Yhtymäpinnassa nuori - hanke

1.5.2019-30.4.2021

Hankkeen tavoitteet

-kehittää nuorten sosiaalisen vahvistamisen uusia menetelmiä esimerkiksi palvelutarpeen arviointiin -parantaa nuorten varhaisempaa kehitysviivästymien ja palvelutarpeen tunnistamista sekä lisätä alojen ammattihenkilöstön osaamista kehittämällä ja järjestämällä ammattilaisten koulutusta. -tukea nuoria monialaisten yhteistyön avulla koulutukseen, ammattiin ja työllistymiseen johtavien valintojen tekemiseen yhteistoiminnallisin sosiaalisen vahvistamisen menetelmin ja, -verkostoyhteistyöhön perustuvan yhteistyön kehittäminen ja parantaminen.

Hankkeen kohderyhmät Pohjantähti-opiston toiminnassa

Hankkeen varsinainen kohderyhmä ovat yli 15-vuotiaat, erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat ja yksilöllistä huomiota tarvitsevat nuoret. Toissijainen kohderyhmä hankkeessa ovat oppilashuollon, opetuksen, kouluterveydenhuollon, sosiaalisen tuen yksiköiden, lastensuojelun, sijaisperheiden, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon parissa työskentelevät henkilöt eri kunnissa, laitoksissa ja koulutusta tarjoavissa organisaatioissa. Hankkeessa järjestettäviin koulutuksiin kutsutaan mukaan alalla toimivia yrityksiä ja heidän henkilökuntaa.

Hankkeen toteutus ja rahoitus

Hankkeen päätoteuttaja on Pohjantähti-opiston kannatusyhdistys ry. Hankkeessa mukana olevat osatoteuttajat ovat Lapin ammattikorkeakoulu, Tornion kaupunki (sosiaalipalvelut) ja Pohjankodit Oy. Hanke on ESR-rahoitteinen ja hankkeen rahoitukseen osallistuvat myös STEA sekä omarahoitusosuudella Lapin ammattikorkeakoulu, Tornion kaupunki ja Pohjankodit Oy. Hankkeen toteutusaika on 1.5.2019–30.4.2021.

Yhteystiedot

Pohjantähti-opisto

Jaana Karjalainen, puh. 044 7047 779 tai jaana.karjalainen(at)pto.fi

Pauli Karihtala, puh. 040 0358 761 tai pauli.karihtala(at)pto.fi