Digitaitojen kehitystä digipajalla

Digilinja

Digilinja on tarkoitettu nuorille ja aikuisille, jotka ovat kiinnostuneet oppimaan nyky- ja tulevaa teknologiaa. Sisällössä otetaan huomioon opiskelijan erityistarpeet, toiveet sekä pyrkimykset. Opintosuunnitelmat räätälöidään opiskelijan omien kiinnostuksien kautta. Digilinjalla vahvistetaan henkilön tietoteknistä varmuutta, medialukutaitoa, sekä sosiaalisiataitoja ryhmätyöskentelyn muodossa.

Digilinjan lukuvuosi jakaantuu neljää jaksoon:

- Tietotekniset valmiudet
- Ohjelmistotuotanto
- Multimediatuotanto
- Elektroniikka ja robotiikka

Opintoja voi suorittaa myös osa-kokonaisuuksina, jolloin opintojen aloitus, kesto, sisältö ja suoritus katsotaan sinulle sopivaksi:Ohjaaja: Veijo Kirkinen p. 044 242 0583, veijo.kirkinen@pto.fi

OPH-Logo

Real 3D Tech

Real 3D Tech -konsepti on kehitetetty Digipajalla esittelemään pajan eri toimintoja ja palveluja mm. yrityksille ja yhteisöille. Täältä löytyy esimerkkejä mm. 360-esityksistä, pelipajan peleistä ja Digipajalla tuotetuista 3D-malleista ja -tulostuksista.

Digipajan Hacklab

Aloitamme uutena toimintona 19.8.2020 Digipajalla Hacklabin. Kokoonnumme keskiviikkoisin klo 17.00-21.00 Digipajalla.

"Hacklab on paikka, jossa jokaisella on mahdollisuus oppia, rakentaa, suunnitella ja toteuttaa niitä asioita, joista on itse kiinnostunut. Hacklab on yhteisön ylläpitämä oma verstas. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, jakamiseen ja asioiden tekemiseen yksin tai yhdessä." - https://hacklab.fi/info.html