Kulttuurit yhteisellä polulla - ESR

Kulttuurit yhteisellä polulla - ESR

Kulttuurit yhteisellä polulla – luonto ja osallisuus hyvinvoinnin vahvistajina.

KUPO-HANKE (2020-2022)

Pohjantähti-opisto toimii osatoteuttajana Lapin AMK:n hallinnoimassa ESR-hankkeessa, jonka päätavoitteena on vahvistaa

- eri kulttuuritaustaisten
- syrjäytymisvaarassa olevien
- erityistä tukea tarvitsevien


toimintaedellytyksiä, sosiaalista pääomaa, osallisuutta ja toimijuutta yhteisöllisesti luontolähtöisillä menetelmillä niin, että kaksisuuntainen kotoutuminen, integraatio ja hyvät etniset suhteet edistyvät. KUPO-hankkeella rikastetaan ja lisätään vaihtoehtoja sosiaalisen kuntoutuksen ja kotouttamispalveluiden tarjontaan asiakkaiden osallisuuden, hyvinvoinnin ja kotoutumisen tueksi palvelujärjestelmässä osatoteuttajien myötä.

Hankkeen aikana Pohjantähti-opistolla järjestetään luontolähtöisiä työpajoja ja osallistutaan vertaisryhmätoimintaan sekä ohjattuihin työtoimintakokeiluihin. Luontolähtöisen toiminnassa tutustutaan lähialueen tarjoamiin mahdollisuuksiin sekä haetaan luontevaa ja laajempaa yhteistyötä alueella toimivien kansalaisjärjestöjen, seurojen, vapaaehtoistoimijoiden, yhdistysten, yritysten sekä työnantajien kanssa.

Luonto hoivaa ja antaa voimaa.

Emilia Vuori, projektityöntekijä puh. 044 3883 799

Essi Ojanperä, projektikoordinaattori puh. 044 350 5123


EU-Vipu-Logo ELY-Logo