Hankkeet


Hankkeet

Yhtymäpinnassa nuori - ESR

- Kehittää nuorten sosiaalisen vahvistamisen uusia menetelmiä esimerkiksi palvelutarpeen arviointiin
-Parantaa nuorten varhaisempaa kehitysviivästymien ja palvelutarpeen tunnistamista sekä lisätä alojen ammattihenkilöstön osaamista kehittämällä ja järjestämällä ammattilaisten koulutusta.
-Tukea nuoria monialaisten yhteistyön avulla koulutukseen, ammattiin ja työllistymiseen johtavien valintojen tekemiseen yhteistoiminnallisin sosiaalisen vahvistamisen menetelmin ja, -verkostoyhteistyöhön perustuvan yhteistyön kehittäminen ja parantaminen

Kulttuurit yhteisellä polulla - ESR

-Päätavoitteena on vahvistaa eri kulttuuritaustaisten, syrjäytymisvaarassa olevien ja erityistä tukea tarvitsevien toimintaedellytyksiä, sosiaalista pääomaa, osallisuutta ja toimijuutta yhteisöllisesti luontolähtöisillä menetelmillä niin, että kaksisuuntainen kotoutuminen, integraatio ja hyvät etniset suhteet edistyvät.
-KUPO-hankkeella rikastetaan ja lisätään vaihtoehtoja sosiaalisen kuntoutuksen ja kotouttamispalveluiden tarjontaan asiakkaiden osallisuuden, hyvinvoinnin ja kotoutumisen tueksi palvelujärjestelmässä osatoteuttajien myötä.

Oma polku maahanmuuttajille - ESR

-Hankkeen tavoitteena on maahanmuuttajien parempi työllistyminen ammatin ja osaamisen hankkimisen avulla
- Maahanmuuttajan suomen kielen taidon kehittyminen ja yhteiskunnassa toimiminen
-Alueellisen toimintamallin luominen eri toimijoiden välillä sekä ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen.

Sujuva - OPH

-Kehitämme hankkeessa kotoutumiskoulutustamme sekä joustavia siirtymiä kotoutumiskoulutuksesta ammatilliseen koulutukseen
-Keskeisiä näkökulmia ovat asiakaslähtöiset ohjaamisen mallit, kielitietoinen ohjaus oppilaitoksissa ja työpaikoilla sekä verkko-opetus.

SOKU2 - ESR

- Työkäytäntöjen ja toimintamallien istuttaminen ja juurruttaminen kuntien ja alueiden palvelurakenteeseen
- Toiminta kohderyhmän kanssa yhdessä verkoston kanssa
-Sosiaalisen kuntoutuksen palvelu- ja tuotepakettien mallintaminen palvelumuotoilun avulla ja kehittämis- ja valmennustoiminta