Oma polku maahanmuuttajille


Oma polku maahanmuuttajalle - ESR

Tavoite
Hankkeen tavoitteena on maahanmuuttajien parempi työllistyminen ammatin ja osaamisen hankkimisen avulla, maahanmuuttajan suomen kielen taidon kehittyminen ja yhteiskunnassa toimiminen, alueellisen toimintamallin luominen eri toimijoiden välillä sekä ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen.

Tulokset
Maahanmuuttajalle tehdään Oma polku -suunnitelma, ohjaus- ja kulttuurikohtaamisosaamista kehitetään eri toimijoiden välillä sekä yritysyhteistyöllä rakennetaan maahanmuuttaja-asiakkaan polku kohti työelämää. Aikataulu 01.08.2017 - 31.12.2020

EU-Vipu-Logo ELY-Logo