Soku2 - ESRSOKU2 - ESR

SOKU 2 – sosiaalinen kuntoutus osaksi palvelujärjestelmää 1.2.2018-31.1.2020

Hankkeen tavoitteet
- Työkäytäntöjen ja toimintamallien istuttaminen ja juurruttaminen kuntien ja alueiden palvelurakenteeseen, - toiminta kohderyhmän kanssa yhdessä verkoston kanssa, - sosiaalisen kuntoutuksen palvelu- ja tuotepakettien mallintaminen palvelumuotoilun avulla, - kehittämis- ja valmennustoiminta

Hankkeen kohderyhmät Pohjantähti-opiston toiminnassa
Toiminta on suunnattu osatyökykyisille, kuten vammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille, jotka tarvitsevat apua työllistymiseen, opiskelupaikan hakuun tai vaikka palveluviidakossa selviämiseen.

Hankkeen toiminta
Hankeen tarkoituksena on etsiä asiakkaiden tavoitteiden mukaisia koulutus- ja työmahdollisuuksia sekä vapaaehtoistyön paikkoja, auttaa palveluntarpeiden selvittämisessä sekä palveluiden hakemisessa ja tarjota erilaisia harrastuskokeiluja sekä koulutusta asiakkailleen. Toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistamisen työvälineenä käytetään projektihenkilökunnan tarjoamaa henkilökohtaista ohjausta sekä erilaisia kursseja ja toimintaryhmiä kohderyhmälle (esim. muuttovalmennus, työnhakukoulutus, kielten opetusta sekä harrastuskokeiluja). Asiakkaat myös pääsevät mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Ryhmistä saat tietoa tykkäämällä Pohjantähti-opiston Facebook.com/pto.fi sivusta, josta löydät uusimmat uutiset. Hanke tarjoaa myös oivallisen mahdollisuuden opinnäytetöiden tai harjoitteluiden suorittamiseen esim. sosionomiopiskelijoille ja muille alan korkeakouluopiskelijoille.

Hankkeen toteutus ja rahoitus:
Hankeen päätoteuttajana toimii Lapin ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat Lapin Yliopisto, Meriva sr, Seita-säätiö sekä Pohjantähti-opisto. Hanke toimii Euroopan sosiaalirahaston tuella.

Yhteystiedot Pohjantähti-opisto Emilia Vuori, puh. 044 3883 799 tai emilia.vuori(at)pto.fi

EU-Vipu-Logo ELY-Logo