Yhtymäpinnassa nuori - ESR


Yhtymäpinnassa nuori - ESR

Yhtymäpinnassa nuori - hanke
1.5.2019-30.4.2021

Hankkeen tavoitteet
-kehittää nuorten sosiaalisen vahvistamisen uusia menetelmiä esimerkiksi palvelutarpeen arviointiin -parantaa nuorten varhaisempaa kehitysviivästymien ja palvelutarpeen tunnistamista sekä lisätä alojen ammattihenkilöstön osaamista kehittämällä ja järjestämällä ammattilaisten koulutusta. -tukea nuoria monialaisten yhteistyön avulla koulutukseen, ammattiin ja työllistymiseen johtavien valintojen tekemiseen yhteistoiminnallisin sosiaalisen vahvistamisen menetelmin ja, -verkostoyhteistyöhön perustuvan yhteistyön kehittäminen ja parantaminen.

Hankkeen kohderyhmät Pohjantähti-opiston toiminnassa
Hankkeen varsinainen kohderyhmä ovat yli 15-vuotiaat, erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat ja yksilöllistä huomiota tarvitsevat nuoret. Toissijainen kohderyhmä hankkeessa ovat oppilashuollon, opetuksen, kouluterveydenhuollon, sosiaalisen tuen yksiköiden, lastensuojelun, sijaisperheiden, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon parissa työskentelevät henkilöt eri kunnissa, laitoksissa ja koulutusta tarjoavissa organisaatioissa. Hankkeessa järjestettäviin koulutuksiin kutsutaan mukaan alalla toimivia yrityksiä ja heidän henkilökuntaa.

Hankkeen toteutus ja rahoitus
Hankkeen päätoteuttaja on Pohjantähti-opiston kannatusyhdistys ry. Hankkeessa mukana olevat osatoteuttajat ovat Lapin ammattikorkeakoulu, Tornion kaupunki (sosiaalipalvelut) ja Pohjankodit Oy. Hanke on ESR-rahoitteinen ja hankkeen rahoitukseen osallistuvat myös STEA sekä omarahoitusosuudella Lapin ammattikorkeakoulu, Tornion kaupunki ja Pohjankodit Oy. Hankkeen toteutusaika on 1.5.2019–30.4.2021.

Yhteystiedot Pohjantähti-opisto Jaana Karjalainen, puh. 044 7047 779 tai jaana.karjalainen(at)pto.fi
EU-Vipu-Logo ELY-Logo