Oppia, elämyksiä ja kokemuksia


Opintolinjat

Koko lukuvuoden kestävät pitkät linjat. Opintoihin voit hakeutua joustavasti ottamalla yhteyttä ohjaajiin. Opintosisällöt ja -maksut käsitellään hakijakohtaisesti, kysy opintosetelimahdollisuudesta.

Opintotuella opiskelu tai Työttömyysetuudella opiskelu.
Yleistä neuvoa ja palvelua saat Ohjaamo Kemistä.

Arjen Eväät

Toiminnallinen linja vammaisille. Linjalla vahvistetaan sosiaalisia taitoja ja kehitetään valmiuksia itsensä hoitamiseen sekä mahdollisimman itsenäiseen ja sisältörikkaaseen elämään.

Avain ammattiin

Jatkopolkuja tukeva maahanmuuttajakoulutus, niille jotka haluavat opiskella suomen kieltä, tarvitsevat ohjausta, tukea työllistymiseen tai jatko-opintojen suunnitteluun, sekä kotoutumiseen.

Digilinja

Digilinja on tarkoitettu nuorille ja aikuisille, jotka ovat kiinnostuneet oppimaan nyky- ja tulevaa teknologiaa. Linjalla voi opiskella myös lyhyempiä kursseja.

Luku- ja kirjoitustaidon abc

Luku- ja kirjoitustaidon ABC koulutus on tarkoitettu aikuisille maahanmuuttajille. Opintoihin voi hakeutua joustavasti ottamalla yhteyttä ja sopimalla aloitus ajankohdan. Sisältö on kotoutumiskoulutuksen kielitaitotasoja edistävä.

Osaamisen vahvistaminen

Opintolinja on suunnattu tukea ja ohjausta tarvitseville nuorille, nuorille aikuisille sekä osatyökykyisille. Opiskelujen perustavoitteena on oman elämän ja arjen hallinta, työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen sekä koulutus- ja urapolkujen selkiyttäminen.